TimeCare.nl maakt inhuren in de zorg sneller, beter en voordeliger.

TimeCare.nl is het online programma dat zzp'ers en opdrachtgevers met zorg verbindt. We maken het plannen, matchen en afhandelen van een opdracht, sneller, beter en voordeliger.

TimeCare.nl is de eenvoudige start om tijdelijke inhuur in de zorg te regelen. Ben je als zzp’er beschikbaar en gekwalificeerd, dan krijg je automatisch melding van een aanvraag voor tijdelijke inhuur. De groep van zzp’ers groeit nog elke dag, waardoor snel een match kan worden gemaakt. En TimeCare.nl maakt ook werk van het aantal opdrachten en opdrachtgevers.

TimeCare.nl is ook het programma dat de opvolging, de overeenkomst, facturatie en evaluatie voor je kan regelen. Alles om het werk sneller, beter en voordeliger te maken.

Wil je dit als freelancer of als opdrachtgever in de zorg ook ervaren? Meld je dan snel aan bij TimeCare.nl. Probeer het een maand op proef en ervaar de voordelen van TimeCare.nl

Neem contact met ons op